top of page

אריגה מן המדבר

מתאים ל-     משתתפים.

16

את מלאכת האריגה הקדומה למדתי מנשים בדואיות אמיצות וחרוצות שפגשתי במסעותיי, נשים אלו למדו את המלאכות מאימותיהן והמשיכו לעסוק בה בגאווה ובחן רב .
נשים שבזכותן מלאכה זו זכתה להגיע בשלמותה עד ימינו.
בעשורים האחרונים , בעקבות שינויים עצומים שהחברה הבדואית עוברת- מחיי נדודים לחיי קבע, מרבית הנשים שמטו את כלי האריגה וחדלו מלעסוק במלאכה וכך היא הפכה ממלאכה חיה ופועמת למלאכה כמעט נכחדת.
וזאת השליחות שלי, להפיח במלאכה רוח חיים מחודשת.
לפרוס חוטים שתחילתם בחכמת העבר והדורות, המשכם מתחבר עם ההווה הנוכח, והם נמתחים הלאה אל העתיד הנסתר המסקרן והיצירתי.

מזמינה אתכן נשים להיות חלק מן הפעימה המחודשת הזו.
לכל נשמה קצב משלה ולכל מלאכה קצב משלה וכשאנו אורגות יחד נוצרת הרמוניה עדינה ומתוקה כזאת, שהתגעגנו אליה ממעמקים.

אלמד איך להקים את הנול בשטח, איך לסדר את החוטים ולארוג, אלמד גם דוגמאות מורכבות ואתן את כל הכלים כך שתדעי להקים לך נול ולארוג בביתך או בכל מקום שאליו תנדדי. בנוסף אלמד טויה בפלך כבסיס לאמנות החוטים.

יעל בית-אב

אמנית אריגה מורה לאריגה בנול קרקע
הנול הקדום בעולם, את מלאכת האריגה למדה מנשים בדואיות בנגב , אשר בילתה וחייתה במחיצתן וזכתה להחשף לעולמן העשיר ולחיבור העמוק שבין הטבע למלאכה
יעל משמרת ומחדשת את המלאכה העתיקה
כיום עובדת בשיתוף פעולה עם נשים בדואיות בהכנת החוטים , אריגה ושימור
עורכת מפגשים בין נשים ממגזרים שונים בנושא מלאכות ויוזמת קולקטיב "ג'זלה " לאריגה מסורתית.

טאווה 3.jpg
bottom of page