top of page

תיק מלולבים בקליעה אתיופית

מתאים ל-     משתתפים.

15

הרועים האתיופים קלעו תיק לנשיאת צידה לדרך, שנקרא אקופדה. באותה שיטה קלעו גם מחצלות, כובעים, ואפילו... מעילי גשם! למדתי את הקליעה הזאת - וריאציה מיוחדת של קליעה בצמות - מגטה זמנה, שקלע כך בנעוריו באתיופיה.
בסדנא תלמדו את השיטה, ולאחר מכן תוכלו לעצב לעצמכם/ן את התיק שתרצו: תיק גב, תיק צד, ידית אחת או שתיים, מכסה וכיסים. התיק הגמור יפה, שימושי, חזק, ומשמר מסורת.
הבנת השיטה תאפשר לכם/ן להמשיך ולקלוע סלים, תיקים, מחצלות וכובעים מעלי הלולב.
סיפוריו של גטה, מוזיקה אתיופית, וסיפורים על עבודתי עם קשישים/ות אתיופים/ות ילוו את הסדנא, כחלק
מלימוד המלאכה בהקשרה התרבותי, ואולי תהיה הפתעה תרבותית נוספת.

יונית קריסטל

עוסקת בשימור של מלאכות קדומות ומסורתיות, שהולכות ונעלמות מן העולם.
עיקר פעילותי מתמקדת בלימוד מבעלי ובעלות מלאכה - זקנים וזקנות שאין יורשים למלאכתם/ן, ובהעברת הידע הלאה בסדנאות, בסיורים לימודיים ובקורסים שאני מנחה. (אם אפשר – ביחד עם בעלי/ות המלאכה המקוריים/ות)
בשנת 2019 יצא לאור ספרי "קליעה מדור לדור – על מסורות הקליעה בארץ" – אשר עוסק בתיעוד ובהנחלת הידע המעשי הקשור בקליעה המקומית.
הפעילות שלי משלבת שימור של מורשת ותרבות תוך מתן כבוד לאלו שעדיין מחזיקים/ות בידע המסורתי. העיסוק במלאכות הללו מאפשר חוויה של פשטות וקירבה לעצמנו ולטבע, וכבוד מחודש לחכמת הדורות.

טאווה 3.jpg
bottom of page