Show More

ההרשמה להתכנסויות תפתח ב

אנחנו שמחים שאתם רוצים להצטרף אלינו :)

מוזמנות/ים מאוד להצטרף לרשימת התפוצה שלנו ולקבל מאיתנו תזכורת על פתיחת ההרשמה ועדכונים על שלל העשייה העשירה שמתרחשת בארץ בתחום המלאכות הקדומות, קוראים לזה "הקדומון" הצטרפות בתחתית הדף.

אנחנו ממשיכים ומדייקים את ההתכנסויות משנה לשנה, השנה עשינו שינוי משמעותי בצורת ההרשמה ל"אבני דרך"

כל הפרטים כאן

לתזכורת - פרטים על ההרשמה:

ההרשמה היא לכל ימי ההתכנסות, אין אפשרות להירשם לחלק מהימים, חשוב לנו מאוד לחוות זמן משמעותי ביחד. 

2021

TO     TOP