top of page
אחים גדולים: 
אנחנו רוצים לתת הזדמנות לילדים ונערים לקחת חלק פעיל בצוות "שבע אבנים" ולהיות עוזרים לצוותי ההדרכה של מחנות הילדים.
להיות "אח גדול" זו מחוייבות וגם כיף, מלבד מלאכות קדומות תוכלו לתרגל מיומנויות הדרכה ולקבל ליווי ומלא השראה מהמורים שלנו.
האחים הגדולים יהיו נוכחים בכל שעות הפעילות של המחנה וגם בישיבות הצוות שבסוף כל יום.
האחים הגדולים יתבקשו לשלם דמי הרשמה בסך 500 ש"ח.

מה אנחנו מצפים מ"אח גדול"?

  • אחריות ומחויבות.

  • לזכור שאפילו שמה שעושים במחנה ממש ממש מעניין, התפקיד שלי הוא לעזור לילדים שקטנים ממני.

  • פתיחות.

  • תקשורת - מדברים גם על מה שקשה.

  • עדיפות לבעלי ניסיון במחנות (לאו דווקא בהדרכה).

  • ובעיקר לב פתוח וראש גדול.

כולנו תומכים ונתמכים זה בזה, ביחד נדאג שיהיה מפגש של עונג, התפתחות והשראה.

מספר המקומות מוגבל, אנו נודיע לכל מגישי הבקשות אם בקשתם התקבלה או לא.

שבע אבנים - תמר גת -194.jpg
bottom of page