top of page

חזון - אבני דרך*

עבר

מאז הופעתו של המין האנושי חיו בני האדם ביחד עם האדמה כמו כל שאר היצורים החיים. מה שהם לקחו ממנה היה שווה למה שהם נתנו בחזרה, מלאכות מיומנויות ידיים היוו תפקיד מרכזי בחייהם.

הם חיו בכל היבשות, אותם בני האדם הם האבות והאמהות של כל אחד ואחת מאיתנו, הם אבני דרכנו.

 

הווה

כיום בישראל קיים מספר הולך וגדל של אנשים* אשר עוסקים במלאכות אלו מתוך החיפוש אחר אותו קשר עתיק בין האדם לאדמה.

כוונת המפגש היא לחבר בין האנשים אשר עוסקים במלאכות ומיומנויות אדמה בחייהם הפרטיים, לקדם בנייה של קהילה מקומית, לחלוק את הידע עם שותפים לדרך, לפתוח דרך חיים חדשה עבור כאלו אשר רוצים להתקרב, לעודד יצרנות עצמית, לטפח קשר עמוק לאדמה ולכל היצורים החיים, ובעיקר להיות בזמן של עונג לכולם!

 

אנו רואים חשיבות עליונה ביצירת המשכיות לדרכים עתיקות אלו, במיוחד בזמנים בהם החברה והמציאות סביבנו הופכות ליותר ויותר מנוכרות, אנוכיות ותלויות בארגונים גדולים אשר מעודדים להתנתק אדמה ואחד מהשני.

ההתכנסות מורכבת ממעגל של אנשים אשר לוקחים חלק בקיום המפגש מתוך תשוקה לשיתוף בידע של מלאכות ומיומנויות קדומות בהן עסקו ועוסקים אנשים בכל רחבי העולם .

כוונתינו היא להיות רשת המחברת בין כל האנשים העוסקים בתחום בישראל.  

 

עתיד

התקווה שלנו היא כי דרך העיסוק במיומנויות ומלאכות עתיקות ניקח יותר אחריות על פעולותנו ועל עתיד ילדינו ונכדינו.

השאיפה שלנו היא לקדם עשייה בתחומים מבורכים אלו בישראל: לחבר מורים לתלמידים, לחבר בין מורים למורים, ליצור רשת מידע שתחבר בין כל האנשים העוסקים בתחומים אלו בישראל ותתמוך בעשייה המבורכת שלהם.

החלום שלנו לעתיד הוא על: מפגשים ארוכים יותר, הזמנה של בעלי מלאכה מסורתית מתרבויות מקומיות (בדואים, פלאחים, אתיופים, מרוקאים....), שני מפגשים בשנה, הרחבה של מעגל המורים, ועוד...

איך זה עובד
משתתפים כותבים
התכנסויות בארה"ב

איך זה עובד?

 

אלו העקרונות שיהיו גם באבני דרך (עם המון השראה מהריינבו ומהויפסנה):

 

  • המפגש מתקיים בזכות מעגל של אנשים שמביאים את הייחודיות שלהם ותורמים לקיום ההוליסטי של המפגש. 

  • כל המשתתפים במפגש לוקחים חלק פעיל ומשמעותי בקיום הפיזי והרוחני של המפגש.

  • מספר המשתתפים יוגבל כדי לשמור על יחס מספרי מורה-תלמיד נמוך.

  • המשתתפים במפגש משלמים "דמי כניסה" שמיועדים לכיסוי הוצאות. הסכום יהיה נמוך ככל האפשר.

  • במפגש יוגשו ארוחות בוקר וארוחות ערב.

  • חלק מהותי מיצירת המציאות שלנו היא שכל מי שלוקח חלק בהפקה או בקיום של המפגש פועל בהתאמה ובמודעות לצרכיו ויכולותיו הפיסיים והרגשיים, מתוך שמחה איזון והכלה, ונמנע מלהגיע למצבי לחץ ועומס.

  • נתינה למקום המארח כך שיישאר טוב יותר אחרי שנעזוב :)

  • המפגש כולו יתקיים עם כמה שיותר בארטרים (החלפות)                      וכמה שפחות כסף :) 

 

התכנסויות דומות שמתרחשות בארה"ב, חלקן מזה 30 שנה, מהוות את השראה להתכנסות זו: 

Rabbitstick

Wintercount

Acorn 

Buckeye 

Saskatoon 

Between the rivers

Sharpening stone 

Earthnack 

Echoes in time 

Elements 

 

bottom of page